Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Účastníci

Školení se mohou zúčastnit všichni studenti 2. LF UK v neomezeném množství.

Trénink, který následuje po školení, je koncipován pro 10 - 15 lidí.

Pokud bude počet zájemců o trénink vyšší, vybírat se bude podle aktivity ve studentském spolku Motolák a IFMSA CZ.

Všechny školení a tréninky jsou pro účastníky zdarma.