Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Školící klub

Školící klub Motoláku vznikl na základě zájmu předávat studentům medicíny i jiné znalosti než jen medicínské. Jedná se jednak o techniky rozvoje osobnosti, jednak o specifické školení pro členy týmů a klubů Motoláku, např. grafického, redaktorského atd.

Termíny jako "soft skills" někteří lidé podvědomě odmítají. Jsou to cizí pojmy, které mohou evokovat jakési profesionální školící programy manažerů v celosvětových korporacích a které zdánlivě nemají nic společného se životem studenta ani lékaře. Pravda je však taková, že tyto dovednosti by měly být neodmyslitelnou součástí osobního i profesního života každého kvalitního lékaře.

Jedná se o obecné dovednosti, které jsou hůře měřitelné a jejichž změna vyžaduje delší dobu. Patří mezi ně schopnost komunikace, empatie, asertivity, týmové spolupráce, kreativity a další kompetence provázané s osobností člověka.

Specifikem školícího klubu Motoláku je, že na školení nejsou zváni "profesionálové" z různých odvětví, ale lektory jsou "obyčejní" studenti, kteří metody "soft skills" aplikují ve svém životě.

Tento systém má množství výhod:

  • Není potřeba shánět odborníky a platit jim za školení
  • Studenti - lektoři mají jedinečnou možnost zlepšovat své lektorské dovednosti
  • Studenti - účastnící vidí, že metody "soft skills" nevyužívají jenom manažeři, ale i jejich spolužáci
  • Školení je skutečně zaměřeno na danou cílovou skupinu - tedy studium medicíny a profesi lékaře
  • Školení se stává dlouhodobým procesem

 

Máte dotaz nebo nápad? Napište nám:

Vedoucí klubu: Štěpán Fojtů

skoleni@motolak.org

 

Proces školení        Druhy školení     Proběhlé školení     Výběr školení      Lektoři     Účastníci