Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Proces školení

Většina manažerských kurzů pro studenty zůstává u jedné přednášky. Některé instituce organizují jednu teoretickou přednášku následovanou jedním seminářem. Největší nedostatek takových kurzů je, že i když je školení téměř dokonalé a účastnící se pustí do techniky "soft skills" s pevnou vůlí, velice rychle ji přestanou používat, postrádají motivaci, a celé školení tak ztrácí smysl.

 

Lektoři školícího klubu Motoláku se snaží o dlouhodobý vliv na účastníky.
To znamená, že nejdřív se koná veřejné školení, jehož teoretická část je propojována praktickými aktivitami účastníků. Závěrem jsou účastnící motivování k osvojení si 1 - 2 návyků ze školení po dobu alespoň jednoho měsíce.

Pro 10 - 15 účastníků školení následuje trénink, kde se pracuje na konkrétních technikách a potížích při jejích dodržování. Po tréninku jsou opět účastníci motivování k osvojování si a dodržování daných technik.

 

 

 

Každá technika "soft skills" znamená velkou změnu v životě člověka, a proto není možné osvojování technik uspěchat. Proto se za úspěšné osvojení techniky dá pokládat její užívání alespoň 30 dní v kuse, neboli 5 - 15 technik z daného školení je možné si úspěšně osvojit za 6 - 12 měsíců.

 

 

 

Většina školení je v českém jazyce, ale v případě zájmu lektora a posluchačů se i pro zlepšení jejich jazykových znalostí může přednášet ve světovém jazyce, např. v angličtině, němčině, slovenštině.

Školení neprobíhají pravidelně, ale dle zájmu o téma, nebo podle možností lektorů