Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Motolák

Vize

Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života, a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci v jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme pomáhat.

A nakonec chceme šířit dobré jméno fakulty, jako i celé univerzity, a stát se jedním z nejaktivnějších studentských spolků.

Mise

Misí Motoláku je s nadšením umožňovat kulturně společenský rozvoj studentů, připravovat pro ne sportovně- rekondiční aktivity, dále je podporovat při studiu a při dobrovolnicko-uměleckých  činnostech, kterými mohou zpříjemňovat život široké veřejnosti a získávat tak sympatie a důvěru k budoucímu povolání.