Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Motolská Míle

Motolská míle je každoroční fakultní událost pevně spojená s Vědeckou konferencí, která mezi množstvím vědeckých a studijních informací dává

studentům i pedagogům možnost sportovně se odreagovat.


Jak naznačuje název sám, jedná se o přibližně jednu běžeckou míli po areálu fakultní nemocnice v Motole, kterou soutěžící běží v bílém lékařském plášti. A jak se na správnou sportovní soutěž patří, na nejlepší čekají diplomy a medaile!

Motolská míle patří k nejoblíbenějším fakultním akcím, což svjí účastí pravidelně potvrzuje i samotný děkan naší fakulty!