Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Lektoři

Lektorem Školícího klubu Motoláku se může stát kterýkoliv student 2. LF UK.

 

Podmínkou nejsou žádné certifikáty ze školení lektorů.

Absolvování lektorského školení,  školení "soft skills" a "management skills" jako

i vlastní používání dané metody jsou však více než doporučené.

 

Každý zájemce, který se chce stát lektorem, se domluví s vedoucím Školícího klubu

na rozsahu a formě školení a tréninku, na zdrojích a materiálech a povede dané školení.

 

V případě, že bys měl zájem stát se lektorem, ale stále si nejsi jistý, co všechno lektorství
obnáší, napiš na skoleni@motolak.org.