Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Kluby motoláku

Studentský spolek Motolák rozdělil svou činnost do čtyř klubů, které jsou samostatné jednotky mající svého vedoucího a jednotlivé členy. Kluby byly rozděleny podle zájmu studentů a umožňují každému vybrat si ze široké nabídky akcí, které daný klub poskytuje. Každý se může angažovat v kterémkoliv klubu nezávisle na sobě.
Seznam akcí se skládá jednak z již uskutečněných událostí, ale také z návrhů, které by mohly být uskutečněny v případě zájmu studentů je organizovat a samozřejmě se jich zúčastnit.
Některé akce vznikly přímo v Motoláku, jiné jsou buď převzaté, nebo dělané v spolupráci s děkanátem 2. LF, Ústavem tělesné výchovy 2.LF, IFMSA, nebo FMSA.
Všechny akce jsou čistě nekuřácké!

Kulturní klub

Vedoucí: 
Veronika Zimanová

Kulturní a společenské akce

Nabízejí studentům možnost setkávat se se spolužáky z jiných ročníku, nebo se spřátelit se studenty z anglické paralelky, taky umožňuje pedagogům proniknout mezi studenty z jiného uhlu, nebo poskytuje absolventům stálý kontakt s fakultním životem prostřednictvím plesů, party a zábavy na parníku.

Vedoucí klubu: TEREZA CIHLÁŘOVÁ
email: kultura@motolak.org

Dobrovolnický klub

Vedoucí: 
Eliška Rusová

Dobrovolnicko-umělecké činnosti

Je příležitostí pro studenty se zájmem pomáhat a těšit ostatní. Je zaměřená jednak pro nadané studenty, kteří mají zájem kreslit, zpívat, nebo tancovat, ale také pro ty, který chtějí rozveselovat pacienty svou filantropickou osobností. 

Vedoucí klubu: Eliška Rusová 
email: dobrovolnictvi@motolak.org

SRA

Vedoucí: 
Radovan Hudák

Umožňují studentům odloučit se od mas učebnic a udělat něco pro své zdraví a svou mysl. Součástí SRA jsou jak jednodenní akce, tak i možnost vytvoření týmu v libovolné sportovní oblasti s účastí v různých soutěžích.

Podpora při studiu

Vedoucí: 
Lenka Mastíková

Podpora při studiu

Neodmyslitelným cílem spolku je ulehčovat strastiplnou cestu při studiu medicíny a zároveň podporovat motivované studenty k lepším studijním, nebo vědeckým výsledkům.

Vedoucí klubu: Lenka Mastíková 
email: studium@motolak.org

Vítejte v sekci Motoláku, která je až na pár výjimek věnována přímo Vám – studentům. 
Potřebujete prodat či koupit nějaká skripta? 
Chtěli byste se dozvědět něco o organizacích zajišťujících zdravotní humanitární pomoc po světě? 
Hodilo by se Vám umění rychloučenía rychločtení, nebo chcete znát práva a povinnosti absolventa lékařské fakulty? 
Plánujete věnovat svá budoucí léta vědě nebo Vám postačí dozvědět se, kde se nalézá ústav jazyků? 
Potom jste na stránkách STUDIJNÍHO KLUBU na správném místě.