Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

KLOUB theatre

KLOUB je sdružení lidí, co rádi hrají divadlo a chtějí tuto činnost provozovat i při svém studiu na
vysoké škole. Zde jsou všichni členové studenty medicíny, a to z různých ročníků. Není vůbec důležité,
kdo má jaké zkušenosti s divadlem, ale rozhodující je vůle a čas se pravidelně scházet a zodpovědně
připravovat představení.
Cílem projektu je tedy hrát divadlo pro veřejnost. Scházíme se pravidelně jednou týdně, i když
přesně daný čas zkoušek není dán. Uskupení vzniklo na podzim 2011 s cílem vystoupit s prvním
představením na jaře 2012. Tohoto dosáhneme dne 26.dubna 2012, kdy u dr.Vojáka poprvé
zahrajeme. Do dalších let nejsou naše plány konkrétní, vše se patrně odvine od toho, jaký ohlas
budeme mít. Nicméně snem je v činnosti pokračovat co nejdéle a nacvičit co nejvíce divadelních her.
(text: Petr Hoffmann)
KLOUB je sdružení lidí, co rádi hrají divadlo a chtějí tuto činnost provozovat i při svém studiu navysoké škole. Zde jsou všichni členové studenty medicíny, a to z různých ročníků. Není vůbec důležité, kdo má jaké zkušenosti s divadlem, ale rozhodující je vůle a čas se pravidelně scházet a zodpovědněpřipravovat představení.


Cílem projektu je tedy hrát divadlo pro veřejnost. Scházíme se pravidelně jednou týdně, i když přesně daný čas zkoušek není dán. Uskupení vzniklo na podzim 2011 s cílem vystoupit s prvním představením na jaře 2012. Tohoto dosáhneme dne 26.dubna 2012, kdy u dr.Vojáka poprvé zahrajeme.

Do dalších let nejsou naše plány konkrétní, vše se patrně odvine od toho, jaký ohlas budeme mít. Nicméně snem je v činnosti pokračovat co nejdéle a nacvičit co nejvíce divadelních her. 

text: Petr Hoffmann