Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Historie

Předmotolácká éra

V době, než existoval Motolák, se o dění na fakultě staraly především Studentská komora a IFMSA - a předchůdce Motoláka, Laterna Medica. Doby to byly stejně pohnuté, jako ty dnešní a vyžadovaly stejně tvrdou práci, pokud se měly dělat akce a projekty na úrovni.

 Hlavní tvůrci dění Historyna 2.LF před vznikem Motoláka:

  1. Studentská komora AS UK, 2. LF (Ples 2. Lékařské fakulty, Motolská míle)

  2. IFMSA CZ (stáže, edukační přednášky, osvětové akce)

  3. Laterna Medica (2003-2006) (Popromoční parník, burza učebnic, Erasmus Buddy program, Vánoční zpívání)

V roce 2006 vzniklo částečné ticho díky tomu, že předchozí generace kolegů, kteří se trpělivě starali o nováčky, postupně odpromovala - a aktivita na fakultě utichala. Do této vychládající pece přišla nová iniciativa (květen-říjen 2008), aby přiložila pod kotlem. Po delším rozvažování dospěli níže jmenovaní zakládající členové k tomu, že se stanou zástupci zcela nového hnutí na 2. LF, a tak došlo k historické události:

Založení Spolku studentů 2. LF (květen – říjen 2008) - dílem SKAS AS 2.LF a IFMSA CZ
construction

Mezi první úkoly nového vedení patřilo patřilo zejména položit základy: vytvořit název a stanovy nového sdružení (není to taková legrace, jak by se mohlo zdát, zkuste si je přečíst) - dále se spolek musel přihlásit na MV ČR, zvolit představenstvo a spousta další mravenčí práce.

Není to jen tak - pro nový spolek bylo potřeba zajistit základní zázemí - poštovní adresu, propojení s děkanátem, webové stránky a v neposlední řaděje nutná i samotná propagace, neboť samozřejmě je nejprve třeba, aby se o spolku vůbec vědělo. 

Ruku v ruce s tím ale nový tým začal přikládat pod kotel čerstvá žhavá polínka - již během prvního roku uspořádal Welcome week, Welcome Party, burzu učebnic...

Jaké jiné názvy spolku byly ve hře?

Kromě Motoláka také: MOST, MotolMed, Studentský spolek Dr. Vojáka,  Medimotol, Meditol, Stumemo... a jiné.

Představenstvo 2008/2009

Předseda: Lukáš Martinkovič

Místopředseda pro administrativu: Sergej Karpowicz

Místopředseda pro projekty: Ondřej Suchánek

Místopředseda pro vnější vztahy: Tomáš Novotný

Místopředsedkyně pro zahraniční studenty: Ivana Kalianková

Motolácká Éra