Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Členství

Kdo může být členem Motoláku?

Členem sdružení:

 • může být student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • se může stát i fyzická osoba, která není studentem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • tudíž přijímáme poměrně široké spektrum uchazečů, stačí zažádat. Žádná věda.

Co musím udělat, abych se ním stal?

Je nutné se do spolku zapsat, což obnáší:

 • vyplnění přihlašovacího formuláře
 • vyplnění dotazníku
 • zaplacení 50kč (na jeden akademickej rok)
 • Nově je také možno vyplnit elektronickou přihlášku, vytisknout a donést už hotovou:-)

Kdy a kde je možné se zapsat?

Zápis do spolku:

 • je možný na všech schůzích spolku
 • po dohodě s Místopředsedou pro vnitřní vztahy, mail: internista@motolak.org
 • Probíhá tak: uchazeč přijde na některou z akcí (schůzí) pořádanou Motolákem, zeptá se, kde najde někoho z vedení, kdo má na starosti zápis členů, u něj dostane malý dotazník (jak by se rád zapojil, dá na sebe kontakt atd), zaplatí drobný poplatek a bude zapsán mezi členy.

Jaké budou výhody mého členství?

Výhody člena:

 • akciové vstupné na akce pořádané Motolákem (Ples, Parník, Motolák párty,..)
 • body za mimoškolní činnost pro zvýhodnění stáže přes IFMSA
 • body pro získaní Absolutního kritéria děkana pro jisté získaní kterékoliv koleje
 • možnost vymýšlet a realizovat vlastní projekty, které Motolák pomůže splnit
 • možnost volit představenstvo spolku a být zvolen
 • Znamená to, že se budete moci naplno zapojit do dění ve spolku, poznáte spoustu nových kamarádů, získáte bodíky na nějakou tu zahraniční stáž nebo tuzemskou kolej a v neposlední řadě i nějakou tu slevu na vstupném na parník, ples fakulty a jiné akce. A možnost volit.

Jaké jsou mé povinnosti?

Povinnosti člena:

 • chodit na schůzky spolku, především na Valnou Hromadu (Shromáždění členů 1xročně)
 • každoročně zaplatit členský poplatek 50kč
 • šířit dobré jméno spolku jako i celé fakulty a univerzity
 • dodržovat stanovy a jimi se řídit, plnit usnesení orgánů sdružení
 • Především se bavit studentským životem, nezmírat pod nároky curricula a trochu si občas vydechnout. Vysloveně povinné je především také šíření dobrého jména a nedělání ostudy. Poplatky a volby jsou také povinné, když se už jednou někam vstoupí, tak je nutné tomu něco málo i obětovat. Usnesení vedení je třeba respektovat. Co se plnění orgánů týče, Motolák doporučuje alko i nealko.