Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

valná hromada

Členská schůze

V podvečer 20.

Valná hromada je za námi, máme nové představenstvo!

Již více než dva týdny uplynuly od 6. Valné hromady Motoláku, která se uskutečnila 13.10.2014.

Valná hromada Motoláku 2014

organizátor: 
Michael Svatoň
Datum: 
13/10/2014 - 18:00

 Vážení členové studentského spolku Motolák, milí studenti 2

5. Valná hromada - již pět let práce za námi

organizátor: 
Radovan Hudák
organizátor: 
Michael Svatoň
organizátor: 
Tereza Cihlářová
Datum: 
14/10/2013 - 17:00 - 19:30

Vážení členové studentského spolku Motolák, milí studenti 2. LF UK!

Právě nám začíná nový akademický rok a s ním příchází množství projektů organizovaných studentským spolkem Motolák. Dobronice s prváky jsou úspěšně za námi a my se už teď tešíme na organizaci dalších projektů od Welcome day, Welcome party a Burzy učebnic, přes zpívání na klinikách, charitativní koncerty, výstavu obrazů MotolArt až po Ples 2. LF, Motolskou míli a mnoho dalších.

K tomu, abychom mohli tyto projekty organizovat, jsou kromě elánu potřeba většinou jenom dvě věci, a to aktivní členové a představenstvo spolku.

Představenstvo zvoleno, rozpočet schválen a nová sezóna může začít

Je krásny červnový den roku 2008. Skupinka pěti mediků pojídá pizzu v Pizzerii Tibino nad kolejí Kajetánka a přemýšlí nad budoucností rodícího se studentského spolku 2.lékařské fakulty. Plánují se nejen projekty, nábor nových lidí, ale také jakýsi imaginární směr, jakási vize, kterou chce spolek dosáhnout. A tak se napsalo:  

 “Jako studentský spolek se snažíme otevírat bránu do bohatšího studentského života mediků a odlehčit tím strastiplnou cestu za vysněným titulem. Chceme podpořit seberealizaci studentů, pomoci jejich vzájemné spolupráci, chceme se bavit i vzdělávat, chceme pomáhat.A nakonec chceme šířit dobré jméno fakulty, jakož i celé univerzity, a tím se stát jedním z nejaktivnějších studentských spolků.”


Ve středu 10. 10. 2012 se uskutečnila již IV. Valná hromada Motoláku a představenstvo spolku prezentovalo svou činnost za uplynulý akademický rok. Po jejím zhodnocení mohlo s radostí prohlásit, že se mu úspěšně podařilo držet se vize stanovené před více než čtyřmi lety.

Valná hromada Motoláku 2012

organizátor: 
Radovan Hudák
organizátor: 
Michael Svatoň
organizátor: 
Adam Jaroš
Datum: 
10/10/2012 - 18:00 - 20:00

Vážení členovia študentského spolku Motolák, milí študenti 2. LF UK!

III. SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ Motoláku 2011

organizátor: 
Radovan Hudák
organizátor: 
Michael Svatoň
Datum: 
20/10/2011 - 17:00

Valná hromada Motoláku je po roce zase na scéně.

Bude se probírat co bylo, bude se probírat co se na nás chystá a co vás nemine a bude se samozřejmě volit celé Představenstvo na nové volební období 2011/ 2012.

Současné představenstvo: http://www.motolak.org/predstavenstvo

Kdo chce kandidovat a kdo odchází? Přijďte své kandidáty podpořit svojí přítomností a svým hlasem!

Informační seriál o IFMSA II.- Jarní valná hromada

aneb osobní postřehy z fungování pobočky IFMSA na 2. LF z pohledu jejího lokálního prezidenta

Vítám vás u druhé zprávy o IFMSA, tentokráte o dubnové valné hromadě.

Začnu fakty: valná hromada (VH, „véháčko“) je setkání všech volených zástupců poboček IFMSA CZ a hostů (obvykle cca 90 účastníků). Je nejvyšším orgánem spolku v České republice. Koná se na jaře a na podzim, jarní VH je volební.

Setkání členů Motoláku: co bylo a co bude?

Kaštany v aleji na Plzeňské už téměř opadaly - a my jsme se sešli v malé pravé posluchárně a rokovali, co dále. Co říct? Za jediný rok a kousek Motolák vyrostl z ničeho do fungujícího studentského spolku - a to takovým stylem, že nám to jiné fakulty mohou jen tiše závidět. A my jsme na našeho pelikána patřičně hrdi!

Tušíte, co se tam dělo? A co se bude dít v nejbližší době? Pokud ne, čtěte:

Syndikovat obsah