Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Nahá pravda o studentech medicíny

Určitě dobrých 90% z nás následující rozhovor zná:

- "Takže ty cheš jít studovat tu medicínu, jo? Ale vždyť to budeš mít hrozně těžký!"

- "No, a taky dlouhý. Je to na 6 let."

- "Fííha. Ale pak budeš zas asi fakt dobře placenej, ne?"

- "Vůbec ne. Nejspíš budu mít ješt aspoň 10 let po škole kolem dvaceti."

- "Fakt? Hm..."
  "Tak co z toho teda budeš mít?"

- ????...


Já si taky kladu otázku, proč to chceme dělat. Koukám na svoje spolužáky a tipuju, jaká je jejich, potažmo naše nejhlubší motivace. Na většinu z nás to tak nějak zbylo - zajímalo nás to prostě víc než všechno ostatní v nabídce vysokých škol. Jasně, že taky chceme pomáhat lidem, to vůbec nepodceňuju ani neznevažuju. Kde se ale bere ten moment, že tenhle zájem a altruismus přebije to nesnesitelné studium, žalostný plat, ještě horší podmínky, dohady s pacienty i jejich příbuznými, občas podivné poměry na pacovišti a neustálý strach, že mě někdo zažaluje nebo si bude minimálně stěžovat, protože jsem jim nebyla sympatická a měla na ně málo času?

Se vší sebekritikou píšu následující řádky a kupodivu se to píše vcelku lehce.

Každé dítě si dříve či později všimne, že když je někdo doktor (nebo aspoň student medicíny), doslova si z něj všichni sednou na zadek. Většina dětí nad tím mávne rukou a dál se věnuje dětským zábavám. V nás však první zkušenost s tím, jaký respekt a obdiv těch pár slov vyvolá, zanechalo hluboko zakořeněný dojem a na dlouho jsme si tu chvíli zapamatovali, i když nevědomky.

Patologicky totiž prahneme po uznání.

Možná nás učitelé málo chválili, aby to na ostatní děti nepůsobilo depresivně, jakože jsou k ničemu. Rodiče nás milovali, ale asi jim bylo trapné naše úspěchy pořád oslavovat. Nebo máme nějaké jiné drobné komplexy - nic hrozného, ale zas tam taky může spadat cokoli od váhy, nos a vzrůst až po malíček u nohy. Pravděpodobně je to cokoli, za co se nám hloupější děti posmívaly a my se s tím neuměli vypořádat.

Pak jsou tu různé variace toho, jací medici vlastně jsou. Každý je sice jedinečný, ale určité rysy mají zkrátka tendenci se u nás opakovat.


 1. Ježiš-já-to-neudělám
  Mele o tom, že je látka náročná a strávil nad tím už spoustu času, přesto to ale určitě nedá. Skončí s áčkem. 

 2. Sem-se-na-to-ani-nepodíval
  Tvrdí, že se na učení prostě vykašlal. Do diskuzí týkajících se učiva se nicméně zapojuje s citacemi z učebnice.

 3. Ta-zkouška-byla-strašná
  Měl bazální neznalosti a měl by být rád za trojku, avšak bude vám tvrdit, že to bylo děsně těžké, zkoušející nepříjemný a známka nespravedlivá. Tak trochu to více či méně sedí na nás všechny, protože prostě nesnášíme, když nemáme pravdu nebo něco nevíme, a jsme při tom nachytáni. Tenhle typ navíc taky bude v krajních případech zjišťovat, jaké jsou výsledky ze zkoušky, kterou má už za sebou. Asi aby se ujistil, že není jediný, komu ti zlí zkoušející dali cé (čím víc, tím líp).

 4. Neměl-jsem-co-dělat-tak-jsem-se-to-naučil-napřed
  To je houby důvod se něco učit. Prosím, listujte si v Čihákovi, protože vás anča baví, čtěte si Guytona, protože vás problematika zajímá více do hloubky. Ovšem tvrdit, že se něco dobrovolně učím z nudy (nebo to fakt dělat) je podle mě už vážně na hlavu.

 5. Byla-to-hračka
  Má za sebou zkoušku, na kterou vy se teprve učíte. Pokud nepředloží jasné důkazy, že se jedná o výjimečně lehkou zkoušku, dává vám jen sežrat, že je lepší.

 6. Můžu-se-na-něco-zeptat?
  Ptá se často, ptá se rád. Ovšem ještě radši si na své dotazy i odpovídá. Prostě proto, že to ví, i když se jedná o trochu komplikovanější kapitolu.To je asi všechno, co mě teď napadlo. Další můžete přidávat do komentářů.

P.S. Svému dvojkruží (a vůbec spolužákům) vzkazuji, že i když byli někteří inspirací pro tuto typologii, ve skutečnosti moc dobře vím, že je to kolikrát trochu jinak. A abyste si nemysleli, já sem jasná kombinace prvních tří ;-) 


3.166665
Průměr: 3.2 (12 votes)

Wonderful article, thanks for

Wonderful article, thanks for putting this together! This is obviously
one great post. Thanks for the valuable information and insights you
have so provided here.

This is a good post. This

This is a good post. This post gives truly quality information.
I’m definitely going to look into it. Really very useful tips
are provided here. Thank you so much. Keep up the good works.

I really appreciate this

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people

Guest

The
idea behind this article is excellent, and for me the first item
("Create your own damn content!") is the real gem here: most of the
people spend their entire lives only consuming what is created by others, and
creating nothing themselves--or never sharing what they create, which is
better than not creating at all, though not the best they could do.
Buy
Adderall 30mg

Well, very good post with

Well,
very good post with informative information. I really appreciate the fact
that you approach these topics from a stand point of knowledge and
information. This is the first time, I visited at your site and became your
fan. You are bookmarked. Please keep on posting.
Buy
Percocet online

Thanks for providing such

Thanks
for providing such useful information. I really appreciate your professional
approach.buy hydrocodone online

I just stumbled upon your

I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really
enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your
feed and I hope you post again soon.

Superb Information, I

Superb
Information, I really appreciated with it, This is fine to read and valuable
pro potential, I really bookmark it, pro broaden read. Appreciation pro
sharing. I like it.
Buy
Percocet online

Thanks for a very thorough

Thanks for a very thorough post with loads of useful info and easy to understand, cheers!

great blog, just looking

great blog, just looking around some blogs, seems a really nice platform
you are using. I’m currently using WordPress for a few of my blogs but
looking to change one of them over to a platform similar to yours as a
trial run.

Excellent post, went ahead

Excellent post, went ahead and bookmarked your site. I can’t wait to read more from you

I must say we should have an

I must say we should have an online discussion on this. Writing only comments will close the discussion

I have browsed most of your

I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the
most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we
can see more on this. Are you aware of any other websites on this
subject.

Thanks for the highly

Thanks for the highly interesting and wonderful post shared for all readers about talking data game analytic for cocos

Great blog. All posts have

Great
blog. All posts have something to learn. Your work is very good and i
appreciate you and hopping for some more informative posts. organic seo services in Canada

messi

I really appreciate
the work you did on sharing this information. Thanks a lot.
buy
vicodin es online

messi

I know you face lots of difficulties while collecting this information. Thank for sharing this.
buy vicodin es online

messi

I know that you did real effort to make this solid Information. Thank you for your effort.
buy percocet online

Very useful stuff for

Very
useful stuff for everyone who read it and for me too. Thank you for this kind
of stuffs. buy vicodin es online

messi

I must agree that this is one of the coolest website I have ever seen. Thank for sharing.
buy adderall online

This information really

This
information really attracts me and I will share this with everyone too. buy Phentermine online

messi

Time is very important and if I found good website I spend my time on it and your website is one of them.
buy codeine online

The Information in this

The
Information in this article is very interesting and helpful for me. Thanks buy hydrocodone online

messi

I know some great sources of information but you share amazing article and I like it.
buy hydrocodone online

This is the best way to

This is
the best way to share the great article with everyone one, so that everyone
can able to utilize this information. buy percocet online

messi

Your article is greatly appreciable because it has very unique content in it.
buy lortab online

How you get this kind of

How you
get this kind of great information, I hope it helps the other and Thanks for
sharing. buy
lortab online

How you get this kind of

How you
get this kind of great information, I hope it helps the other and Thanks for
sharing. buy
valium online

messi

There are many things I dont know before and after reading your great Information I know now.
buy valium roche pills

First I dont understand why

First I
dont understand why share this and now after reading this I know this is
really helpful info shared with everyone. <a
href="http://www.mypillsshop.com/buy_online/Methylphenidate/Ritalin/10">buy
ritalin online</a>

Amazing knowledge and I

Amazing
knowledge and I like to share this kind of information with my friends and
hope they like it they why I do
buy
ritalin online

.

messi

I always looking for finding new information and you help me with sharing this article with everyone.
buy xanax online

Thanks dude! You know this

Thanks
dude! You know this information is really helpful for everyone.  buy codeine
online

I really appreciate this

I really
appreciate this kind of stuff and information anyone shared. Thanks for
sharing this. Buy valium online

messi

I really enjoyed reading you whole information you shared with us. Thank you.
buy ritalin online

Much obliged to you for your

Much obliged to you for your imparting. I have bookmarked this site page
for my not so distant reference. Much obliged once more after
additional

I agree with you. This post

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and
everything you share with us is current and very informative, I want to
bookmark the page so I can return here from you that you have done a
fantastic job

I was surfing net and

I was surfing net and fortunately came across this site and found very
interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks
for sharing this wonderful information

Thank you for your attention

Thank you for your attention on TalkingData. My name is Ibrahim,
Director of Global Business Development at TalkingData. If you have any
issue/concern on pricing or any other aspects of our service please feel
free to contact

You have some really great

You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off

A born and bred Boulder

A born and bred Boulder favorite, Hoshi Motors specializes in the
maintenance and repair of Hondas, Acuras, Toyotas and, of course,
Subarus.

I really appreciate this

I really appreciate this wonderful post that you have provided for us. I assure this would be beneficial for most of the people

It is a smart presentation

It is a smart presentation with a unique way of writing and written in well mannered techniques.

I am undecided Wherever

I am undecided Wherever You're Obtaining your information, HOWEVER great
topic. I has to pay it slow learning {more | much additional
understanding} or more.

I know that this kind of

I know
that this kind of great information is hard to find. Thanks for sharing with
us. west palm beach orthodontist

(Žádný předmět)

I will surely bookmark this

I will
surely bookmark this page because it has lots of helping information for me. Best organic seo company 

bunny

Fantastic post and
this kind of information always help everyone who reads it.
cost
effective seo

bunny

You shared always best information for everyone. Thanks for that.
cost effective seo

marc

Thanks for your post, I like this post very much.  Best web development company

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <div> <h2> <h3> <td> <tr>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
Protispamové opatření
Fill in the blank