Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Třeťák

Veselé vánoční jahody

a šťastný nový krok

I když to vypadá, že obchody začaly slavit Vánoce už v říjnu, ulice v listopadu a domácnosti v prosinci, my v Motole je slavíme teprve týden.

Mikrobiologie

upgradovaná biologie

Posledním předmětem třeťáku, o kterém jsem se ještě nezmínil, je mikrobiologie.

Třeťák

upgradovaný druhák

Třeťák není jenom o patologii; je to zvláštní, ale máme tu i jiné předměty: nejdůležitějším z nich bude patofyziologie, která je prostě a jednoduše upgradem loňské f

Patologie je tady

cítíš to kouzlo pitev kolem nás…

Netuším, jak se mi to stalo, ale kdysi dávno v Dobronicích, když nám vyprávěli o tom, jak se budeme muset učit anatomii a histologii, kolik hodin denně nad tím

Motivace průměrného studenta medicíny

Článek o "nahé pravdě o studentech medicíny" kolegyně A. Šustrové jako hlavní motor študákovi mysli (či podvědomí) pro studium zmínil především touhu po uznání a respektu. Já bych se pokusil částečně reagovat a nabídnout i jiné důvody.

Rád bych reagoval na článek o studentech medicíny, který napsala kolegyně A. Šustrová.

Interní propedeutika do české mentality aneb jak zavést povinné přednášky

Interní klinika i v letním semestru zjevně hodlá zachovat povinné přednášky, ačkoliv to odporuje Studijnímu a zkušebnímu řádu. Nikoho "nahoře" zjevně nenapadlo, že na tom je něco špatně.

Abstrakt: V následujícím příspěvku se budu zabývat postupem vedení Interní kliniky, které pro zimní semestr třetího ročníku změnilo rozvrh a namísto nepovinných předn

Syndikovat obsah