Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

motivace

Geny nejsou všechno. Záleží na tom, jak se k nim postavíme.

Ona slavná dvoušroubovice kyseliny deoxyribonukleové (DNA), která je obsažena téměř ve všech buňkách našeho křehkého těla, hraje zajisté velkou roli. To však neznamená, že je všem dnům konec.

Úvod

Motivace průměrného studenta medicíny

Článek o "nahé pravdě o studentech medicíny" kolegyně A. Šustrové jako hlavní motor študákovi mysli (či podvědomí) pro studium zmínil především touhu po uznání a respektu. Já bych se pokusil částečně reagovat a nabídnout i jiné důvody.

Rád bych reagoval na článek o studentech medicíny, který napsala kolegyně A. Šustrová.

Syndikovat obsah