Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

Říjen 2016

PODČÁRNÍK NA NEDĚLI - On the fly

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Zápisky z Členské schůze 2016

Jednou za rok se členové Motoláku schází na Členské schůzi. Ta letošní proběhla 12.

Zápisky z Členské schůze 2016

Jednou za rok se členové Motoláku schází na Členské schůzi. Ta letošní proběhla 12.

Rozhovor s Václavem Heřmanem: Motolák by tu měl být hlavně pro studenty samotné a umožnit jim uskutečňovat jejich projekty a jejich nápady.

Pokud bych se na úvod pokusil sumarizovat tvé funkce, tak je to: předseda Motoláku, člen Akademického senátu a předseda Legislativní komise a lektor histolog

První výživný týden

   „Víš… Kdyby se ti chtěly dát dohromady nějaký myšlenky o Welcome Day nebo spíš o Welcome Party, tak vše vítám!“

Welcome party 2016

Lahodně vyhlížející klobásy, pivo tekoucí proudem a dlouhá fronta k výčepu.

Buddy byl a bude!

3. října 2016.

Welcome Day 2016

Nově příchozímu musí 2. lékařská fakulta připomínat asi něco jako Bradavickou školu čar a kouzel.

Medik obecný: A co ty budeš vlastně za doktora?

Na úvod bych vás chtěl přivítat u prvního vydání Medika v novém školním roce.