Skip to main content reforma skolstvi dobes protesty VS

20X20

20x20 znamená: jeden prezentér a dvacet snímků po dvaceti vteřinách na každý z nich - to je 6 minut
40 vteřin na prezentéra. Formát jsme si vypůjčili od akcí Pecha Kucha (www.pechakucha.cz). Původně
vznikl jako forma prezentace díla designerů, výtvarníků, architektů atd. My bychom ho chtěli využít k
setkávání se nad různými tématy. Cílem je poznat někoho nového a dovědět se více o lidech, které už
známe.
Dodnes se konala dvě setkání – první z nich neslo název Kolem světa a týkalo se cestování. Podívali
jsme se například do Indonésie, Skotska, na Island či do Nepálu. Své fotografie a zážitky prezentovali
studenti, kteří podnikli něco zajímavého, ale i ti, kteří nepodnikli nic zajímavého, ale uměli to
zajímavě podat. Druhý večer nesl název Domov a zanesl nás snad do všech koutů naší země z úhlů
pohledu těch, kdo tato místa znají nedůvěrněji.
Šlo o příjemné posezení ve společnosti uvolněné atmosféry a dobrého čaje. Další večer plný
prezentací ve formě 20x20 zvažujeme, rádi bychom tuto myšlenku více propagovali a zaujali tak
mnohem větší okruh prezentérů i posluchačů.
(text: Hanka Šedivá, Eliška Rusová)
fotky: http://www.motolak.org/galerie/20x20-vol-ii-domov
20x20 znamená: jeden prezentér a dvacet snímků po dvaceti vteřinách na každý z nich - to je 6 minut40 vteřin na prezentéra.

Formát jsme si vypůjčili od akcí Pecha Kucha (www.pechakucha.cz). Původně vznikl jako forma prezentace díla designerů, výtvarníků, architektů atd. My bychom ho chtěli využít k setkávání se nad různými tématy. Cílem je poznat někoho nového a dovědět se více o lidech, které už známe.

Dodnes se konala dvě setkání – první z nich neslo název Kolem světa a týkalo se cestování. Podívali jsme se například do Indonésie, Skotska, na Island či do Nepálu. Své fotografie a zážitky prezentovali studenti, kteří podnikli něco zajímavého, ale i ti, kteří nepodnikli nic zajímavého, ale uměli to zajímavě podat. Druhý večer nesl název Domov a zanesl nás snad do všech koutů naší země z úhlů pohledu těch, kdo tato místa znají nedůvěrněji.


Šlo o příjemné posezení ve společnosti uvolněné atmosféry a dobrého čaje. Další večer plný prezentací ve formě 20x20 zvažujeme, rádi bychom tuto myšlenku více propagovali a zaujali tak mnohem větší okruh prezentérů i posluchačů.


text: Hanka Šedivá, Eliška Rusová

Odkazy